کلد کریم و هات چاکلت براس | B3

قابل استفاده در کافی شاپ

شیرداغ کن BRAS

شیرداغ کن جهت تولید هات چاکلت و سایر نوشیدنی های گرم