ارتباط با بازرگانی آی تک - بخش اطلاعات

كد(1)
معرفي بازرگاني آي تك

كد(2)
معرفي كد ها جهت دريافت قيمت از طريق پيامك

كد(3)
دريافت ليست قيمت از طريق فكس

كد (4)
دريافت كاتالوگ از طريق تلگرام يا پست

كد (5)
واحد قطعات و خدمات پس از فروش

كد (6)
واحد مشاوره و راه اندازي

كد (10)
عدم دريافت پيامك

منتظردريافت انتقادات و پيشنهادات شما عزيزان از طريق پيامك هستيم.