كارگاه آشنايي با مكانيك و تعمير دستگاه هاي اسپرسو ساز
 • گالری تصاویر

 • توضیحات

  آكادمي بلوم با همكاري مجموعه آی تک برگزار مي كند:

  اروميه ميزبان كارگاه آشنايي با مكانيك و تعمير دستگاه هاي اسپرسو ساز

  در این کارگاه شما با مطالب زير آشنا خواهيد شد:
  • تاریخچه‌ی تکنولوژی دستگاه‌های اسپرسوساز
  • آشنايي با انواع اسپرسوسازها : اعم از تک‌جوشانه(سينگل بويلر)، دوجوشانه (دوال بويلر) و چندجوشانه (مولتي بويلر)
  • مبانی تعمیر و نگه‌داری دستگاه‌های اسپرسوساز
  • اين كارگاه به صورت عملي خواهد بود

  به همراه يك نمايشگاه جهت بازديد براي عموم به صورت رايگان
  • 15 تا 16 تیر ماه 1398
  • هتل بين المللي پارك اروميه
 • بازرگانی آی تک

  كارگاه آشنايي با مكانيك و تعمير دستگاه هاي اسپرسو ساز
 • گالری تصاویر

  كارگاه آشنايي با مكانيك و تعمير دستگاه هاي اسپرسو ساز
 • ویدیو

Bloom Academy 2019