ارتباط با بازرگانی آی تک - بخش بازرگانی
  • تماس با بازرگانی آی تک

    با سپاس از حسن توجه شما نسبت به بازرگانی آی تک در صورتی که تمایل داشته باشید با مدیریت جلسه داشته باشید، می‌توانید با این بخش تماس بگیرید. بی‌گمان، دیدار با شما فرصتی مغتنم برای ما خواهد بود.

    چنانچه پیامی برای بخش مدیریت دارید نیز می‌توانید پیام خود را ارسال فرمایید.

    
  • ارتباط با بازرگانی آی تک - بخش بازرگانی