دستگاه کلد کریم و هات چاکلت براس

کلد کریم و هات چاکلت براس | B3

قابل استفاده در کافی شاپ